Tjänster

Vi erbjuder revisionstjänster, boksluts- och redovisningskonsultationer samt administrativa tjänster ute hos kund, skatterådgivning och deklarationshjälp, hjälp med bolagsbildningar, ändring av organisationsform, ägar- och generationsskiftesfrågor, granskning och konsultation inom hållbarhets- och miljöredovisning, allt för både mindre och medelstora företag och organisationer. Självklart håller vi ögonen på de lagar och regler som gäller och uppmärksammar våra kunder på förändringar som kan påverka deras verksamhet.

Vi arbetar med den senaste tekniken, bl a ekonomisystemet Briljant, Nordstedts boksluts-,skatte-, revisions- och dokumentprogram. Vi samarbetar också med skattejurister på Skattehuset i Göteborg. LHA Revision AB är ansluten till FAR – Branschorganisationen för revisorer och rådgivare , SRF (Sveriges redovisningskonsulters Förbund), samt FR (Företagarnas Riksorganisation). Våra revisorer är kvalitetsgodkända av FAR.