Om företaget

LHA Revision AB startade i maj 1994 av auktoriserad revisor Lars-Henrik Andersson. Bolaget har succesivt utvecklats och har idag 14 medarbetare. Aktiekapitalet uppgår till 600 000 kronor. Delägare är Helena Andersson, Maria Andersson, och Lars Lidgren.

AFFÄRSIDÉ
LHA Revisions affärsidé är att med erfarna och kvalificerade medarbetare och senaste tekniken erbjuda små och medelstora företag i Västeråsregionen revision och konsultation inom redovisning och beskattning.

KUNDER
Kunderna utgörs mest av mindre och medelstora företag. Idag uppgår antalet uppdrag till 400-450.

MARKNAD
Den huvudsakliga marknaden utgörs av revisions- och konsulttjänster för företag i Mälardalen med tyngdpunkt i Västerås. En översiktlig bedömning är att vår potentiella marknad omfattar cirka 175 Mkr. Vår marknadsandel är nästan 6%.

personal