Välkommen till LHA Revision AB och BDO Mälardalen AB

LHA Revision AB har gått samman med BDO Mälardalen AB. From 17/2 sitter vi tillsammans på Metallverksgatan 4.

Vi har välutbildade och motiverade medarbetare och är konkurrenskraftiga när det gäller kvalitet och pris.

Vi arbetar med några av marknadens bästa program bl a Briljant för totaladministration, Norstedts program för bokslut, skatt, dokumenthantering, revision och analys samt Promik företagsanalys.

Vi är angelägna om att hålla oss ā jour med den senaste tekniken för att arbeta effektivt och flexibelt, allt till nytta för dig.

personal